لیست هزینه ترجمه مدارک

تعرفه ترجمه رسمی مدارک توسط اداره محترم اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه به دفاتر رسمی ابلاغ میشود و برای تمامی دفاتر ترجمه لازم اجرا میباشد. تعرفه کنونی ترجمه رسمی مدارک که از فروردین ۱۳۹۸ اجرایی شده به شرح زیر است: هزینه ترجمه مدارک شناسایی کارت شناسایی ۲۰ هزار تومان   کارت معافیت ۲۰ … ادامه خواندن لیست هزینه ترجمه مدارک